Bedrijfsfietsenplan

Het bedrijfsfietsenplan of Nationale fiets projecten (NFP):

Uw bedrijf wil graag een voorbeeldfunctie vervullen en het fietsgebruik in het woon-werkverkeer stimuleren. Fietsen is niet alleen gezond, het is ook goedkoop, milieuvriendelijk en het levert bovendien een bijdrage tot het oplossen van parkeer- en fileproblemen. Van fitte medewerkers is bekend dat zij alerter, sneller en preciezer werken. Fietsen draagt bij aan de fitheid van medewerkers.

 Daarom heeft de belastingdienst besloten alle medewerkers die op de fiets naar het werk (willen) komen en voldoen aan bepaalde criteria, de mogelijkheid te bieden om extra voordelig een fiets te verkrijgen. Het voordeel is daarbij minimaal 32.35%. De belastingdienst betaalt er namelijk aan mee. 

Wat houdt het fietsplan in?
 Bij dit plan schaft uw bedrijfsfietsen aan met eventueel een Enra-fiscaal-voordelige fietsverzekering voor werknemers die de fiets gebruiken voor woon-werkverkeer. Uiteraard kan de fiets ook privé gebruikt worden. De vrijgestelde catalogusprijs van een fiets is € 749,- incl. BTW. Het bedrag van de fiets wordt verrekend door een inhouding op één van de onderstaande bruto uitkeringen:

  • Bruto loon (gedurende maximaal 36 maandtermijnen)
  • Verlofuren
  • Vakantie-uitkering
  • Eindejaarsuitkering

De inhouding wordt geregeld in de zogenaamde ‘Overdrachtsovereenkomst’ die u met uw medewerker sluit. Zodra het totaal van de bruto inhoudingen gelijk is aan de netto kostprijs van het fietspakket, zijn de betalingen voor de fiets ten einde.

Meer weten? 
Vraag het uw werkgever, check sites als bedrijfsfietsennederland.nl of nationalefietsprojecten.nl en  stap eens binnen bij uw fietsspecialist. Wij staan u graag te woord.

3 gratis service beurten op al onze fietsen ! Tweedehands fietsen met 6 maanden garantie !