Houd er rekening mee dat ons privacybeleid is gewijzigd op 25 . 05. 2018. Door onze websites, producten of diensten te blijven gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van ons bijgewerkte privacybeleid hebt gelezen en ermee akkoord gaat.

Amsterdamsefietswinkel.nl heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Hieronder leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens binnen Amsterdamsefietswinkel.nl.

Alle door ons verzamelde gegevens worden strikt vertrouwelijk bewaard en worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op enige andere manier openbaar gemaakt. De gegevens die u aan Amsterdamsefietswinkel.nl verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Het doel van het door ons registreren van persoonsgegevens is om op maat gemaakte redactionele en commerciële informatie te kunnen verstrekken aan onze bezoekers.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch het IP-adres. Deze gebruiken wij voor het verwerken van problemen met onze server en voor het beheer van onze site.

Het IP-adres wordt ook gebruikt voor statistische doeleinden, zoals het bepalen van het aantal bezoeken aan onze website.

Amsterdamsefietswinkel.nl gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of andere schade aan informatie te voorkomen.

De klant is te allen tijde bevoegd om persoonsgegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen.

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of als je van mening bent dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met: Fietswinkel Amsterdam via in info@amsterdamsefietswinkel.nl

Privacyverklaring

Uw privacy is erg belangrijk voor ons, hierbij willen wij u informeren hoe wij met uw gegevens omgaan in onze privacyverklaring.

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Persoonsgegevens die wij verwerken

Amsterdamse Fietswinkel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres 
 • Achternaam en voornaam
 • Adres
 • telefoonnummer
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (zie het kopje google analytics).
 

DOEL EN VOORWAARDEN

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van een huurovereenkomst.
 • Uw betaling afhandelen.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren..

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

PERSOONLIJKE GEGEVENS EN DERDEN

Amsterdamse Fietswinkel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Amsterdamse Fietswinkel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website en jouw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Amsterdamse Fietswinkel maakt gebruik van Google Analytics. We hebben een gebruikersovereenkomst met Google. Hierin hebben we de bewaartermijn van gegevens vastgesteld op 26 maanden.

De inzichten die we hieruit halen gebruiken we om onze online zichtbaarheid voor onze doelgroepen te optimaliseren en de voortgang van algemene zoektermen en webbezoeken te volgen.

Door ons gebruikte cookies

 • Cookie: Google Analytics
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
 • Bewaartermijn: 26 maanden

Geautomatiseerde besluitvorming

Amsterdamse Fietswinkel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Amsterdamse Fietswinkel) tussen zit.

INZICHT IN UW GEGEVENS

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Amsterdamse Fietswinkel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@amsterdamsefietswinkel.nl.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@amsterdamsefietswinkel.nl.
 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Amsterdamse Fietswinkel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.